วัดดอกเอื้อง

วัดดอกเอื้องเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อปีพ.ศ.2219 เดิมมีชื่อว่าวัดนางเอื้อง เนื่องจากผู้สร้างคือ นางเอื้อง ต่อมาในปีพ.ศ.2487 ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดดอกเอื้อง อุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมือง มีมุกโถงด้านหน้า หน้าบานทั้งสองด้านเป็นไม้แกะสลักประดับกระจกสี ด้านหนึ่งแกะเป็นรูปเทพพนม อีกด้านแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนดอกบัว

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารของวัดเป็นทรงล้านนา หลังคาสองชั้น หน้าบรรณเป็นรูปแกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่ด้านหน้า ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองคำเปลว บานประตู หน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลวดลายต่าง ๆ ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปาง ต่าง ๆ สถาปัตยกรรมที่น่าในใจของวัดดอกเอื้อง ยังมีเจดีย์ทรงกลมแบบพื้นเมืองล้านนา ลวดลายตกแต่งเจดีย์เป็นแบบศิลปะพม่าและมอญ

 

You might also like