วัดชัยศรีภูมิ

อุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมือง หน้าบรรรณเป็นไม้แกะสลักพันธุ์พฤกษา ประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้น รอบอุโบสถ ประดับด้วยปูนปั้นรูปเทพพนมสีสันต่าง ๆ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วิหารของวัดเป็น ทรงพื้นเมืองล้านนา หน้าบรรณเป็นไม้แกะสลักลายพระนารายณ์ทรงครุฑประกอบลายพันธุ์พฤกษา ซุ้มประตู หน้าต่างเป็นปูนปั้นประดับทองคำเปลว บานประตูแต่ละบานเป็นไม้แกะสลักรูปทวารวารถืออาวุธและทรงสัตว์ต่างๆ ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เจดีย์ของวัดเป็นทางปราสาท เรือนธาตุ เป็นสี่เหลี่ยม ส่วนองค์ระฆังเป็นทรงกลม สี่ด้านของเรือนธาตุประดิษฐานพระพุทธรูปสีทองปางต่าง ๆ

นอกจากนี้วัดชัยศรีภูมิยังมีหอไทร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมกึ่งตึกกึ่งไม้ บานประตูหน้าต่างเป็นบานลงรักปิดทองลายทวรวารที่งดงามยิ่ง

 

You might also like