วัดเขาวง

วัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ จังหวัดสระบุรี วัดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2460 เล่ากันว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จจากวังนารายณ์ เมืองละโว้ เพื่อไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา และประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์ และจากจารึกอักษร ที่ผนังปากถ้ำ เชื่อว่าจารึกในสมัยพุทธศตวรรษ ที่ 12 หรือสมัยทวารวดี ปรากฎว่าถ้ำนี้เคยเป็นที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัย อนุราธปุระ หรือเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้ว

ภายในถ้ำประดิษฐานพระประธานปางสมาธิและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งรูปปั้นของพระพรมญาณ หรือหลวงพ่อวีระมหาถาวโร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูป ปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ ปางมารวิชัยประทับนั่งบนดอกบัว พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัยและรูปปูนปั้นรูปเทพเจ้า ต่าง ๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น

You might also like