วัดชุมพลนิกายาราม

 


วัดชุมพลนิกายารามราชวรมหาวิหาร วัดที่ติดอยู่กับริมแม่น้ำ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมัยพระเข้าปราสาททองหรือสมัยพระศรีสรรเพชรที่ 5 เป็นวัดอารามหลวงชั้นโท เป็นถิ่นกำเนิดของพระองค์ และเหตุที่พระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายาราม เนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นที่ประชุมไพร่พลพระเจ้าปราสาททอง

พระอุโบสถเป็นทรงไทย มีมุขด้านหน้าและหลัง หลังคาซ้อนชั้น ด้านบรรณเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสี ส่วนบานประตูและหน้าต่างเขียนลายรดน้ำ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานปูนปั้น 7 องค์ ฝาผนังภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยจิตรกรรมพุทธประวัติอันสวยงาม

 

You might also like